TARIEVEN
Advocatenkantoor VANSUYT streeft naar volledige transparantie betreffende erelonen en kosten.

Voor een eerste consultatie en mondeling advies wordt 50 EUR aangerekend.

Bij de opstart van een dossier wordt een overeenkomst gemaakt over de tarieven die zullen worden aangerekend. 
Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestaties en voor de tijdsbesteding van de advocaat. Het uurtarief wordt bepaald in functie van de complexiteit van het dossier, de medewerker die het dossier behandelt en in functie van het behaalde resultaat.

Voor invorderingen van facturen worden in de regel alle kosten en erelonen verhaald op de tegenpartij (exclusief BTW). Enkel in de gevallen waar de tegenpartij failliet verklaard wordt of volstrekt insolvabel is wordt een ereloon aangerekend volgens een gangbaar barema.


Wij onderzoeken samen met u of er beroep kan gedaan worden op uw rechtbijstandsverzekering. In dat geval worden al onze kosten ten laste genomen door uw verzekeringsmaatschappij zonder dat dit gevolgen heeft voor uw premie.