RECHTSDOMEINEN
Advocatenkantoor VANSUYT kan u bijstaan in de volgende rechtsdomeinen: 

debiteurenbeheer en incasso

 • invordering van onbetaalde facturen
 • eenzijdige procedure Europees Betalingsbevel
 • opstellen en aanpassen van algemene voorwaarden voor een betere bescherming tegen slechte betalers, tegen insolvabiliteit van uw klanten, voor een beperking van uw aansprakelijkheid, etc.
 • bewarend en uitvoerend beslag op roerende goederen en onroerende goederen
 • Indien noodzakelijk indienen aangifte van schuldvordering bij procedure WCO/faillissement/procedure collectieve schuldenregeling van uw debiteur

handelsrecht / insolventierecht

 • koop - verkoop 
 • distributie van producten of diensten (concessie-, agentuur- of commissionairsovereenkomsten, franchising...)
 • makelaarscontracten en vastgoedtransacties
 • IT-recht & e-commerce
 • leasing & huurkoop 
 • handels- en marktpraktijken, oneerlijke concurrentie en vorderingen tot staking
 • faillissement (aangifte, relatie met curator, banken, schuldeisers, aansprakelijkheidsvorderingen...)
 • WCO-procedures (gerechtelijke reorganisatie) aan de zijde van schuldeiser en schuldenaar

bancair en financieel recht

 • kredietovereenkomsten (consumentenkrediet, hypothecair krediet, professionele kredieten)
 • financiële tussenpersonen (agenten en makelaars)
 • zekerheden (o.m borgtocht, pand, compensatie, medeschuldenaar, hypotheek)

aannemingsrecht

 • aansprakelijkheid van aannemers en architecten
 • gerechtelijke en minnelijke expertises
 • opstellen en nazicht van aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden

strafrecht

 • verdediging van zowel slachtoffers als verdachten/daders
 • bijstand mogelijk vanaf het eerste verhoor van een van zijn/haar vrijheid benomen verdachte door politie en/of Onderzoeksrechter (zogenoemde “Salduz”-bijstand)
 • bijstand tijdens zowel fase van het onderzoek (tav politie/parket, Onderzoeksrechter, Raadkamer, Kamer voor Inbeschuldigingstelling) als tijdens de behandelingsfase (voor Politierechtbank, Correctionele Rechtbank, Hof van Assisen, Hof van Cassatie)
 • bijstand bij bemiddeling in strafzaken zowel voor slachtoffers als verdachten/daders
 • zowel algemeen als bijzonder strafrecht (gaande van (on)opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal, misbruik van vertrouwen, oplichting, afpersing tot bezit en verkoop van verdovende middelen, fiscale fraude, ...)
 • bijstand voor de strafuitvoeringsrechtbanken

verkeersrecht

 • verdediging van zowel slachtoffers als verdachten/daders
 • strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank / Correctionele Rechtbank naar aanleiding van vervolging door Parket wegens niet-verzekering, ongeldig rijbewijs, rijden tijdens rijverbod, eerste-, tweede-, derde- of vierdegraadsovertredingen, vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie, dronkenschap, ...
 • verlenen van adviezen inzake aansprakelijkheid na verkeersongeval

vennootschapsrecht

 • vennootschapsdocumenten (publicaties belgisch Staatsblad, notulen, corporate housekeeping)
 • advies bij oprichting verschillende vennootschapsvormen
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • geschillen tussen aandeelhouders (o.m. uitsluiting en uittreding)
 • bestuurdersaansprakelijkheid